GDPR

KLINGER Kempchen GmbH provozuje webovou stránku http://www.klinger-kempchen.cz.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat na našem webu. Poskytnuté údaje používáme k poskytování této služby. Používáním webu souhlasíte s podmínkami v tomto prohlášení.

Definice 

Osobní údaje
Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“).

Údaje o využití
Data o použití jsou data, která jsou shromažďována automaticky a generována webovým serverem nebo základní infrastrukturou.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení pomocí prohlížeče.

Odpovědnost za data
Správce dat je osoba, která určuje použití a způsob zpracování dat. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem dat.

Procesor (poskytovatel služeb)
Zpracovateli (nebo poskytovateli služeb) jsou všechny osoby (kromě zaměstnanců správce údajů), které zpracovávají údaje jménem správce údajů.
Pro zpracování dat používáme procesory.

Dotčené osoby
Dotčené osoby jsou všechny osoby, nad nimiž se zpracovávají osobní údaje.

Uživatel
Uživatelé jsou všichni lidé, kteří používají náš web. Uživatel odpovídá postižené osobě při zpracování osobních údajů.

Sběr a použití údajů

Shromažďujeme různé typy informací pro různé účely, abychom vám mohli nabídnout náš web.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání našeho webu vás žádáme, abyste nám poskytli informace, se kterými vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat (osobní údaje).

Tyto informace zahrnují: E-mailová adresa Jméno a příjmení telefonní číslo Adresa, PSČ, Město

Soubor cookie a údaje o použití Účel údajů je uveden vždy, když jsou shromažďovány.

Kontakt můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu pro odhlášení nebo podle pokynů uvedených v našich e-mailech.

Kontaktování

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uložena po dobu 12 měsíců, abychom mohli žádost zpracovat a v případě dalších otázek. Po vašem souhlasu s navázáním kontaktu a po schválení ustanovení o ochraně údajů v kontaktním formuláři budou tato data předána výhradně pro KLINGER Kempchen GmbH a odpovědné obchodní partnery KLINGER Kempchen GmbH pro kontaktní a marketingové účely.