Impressum

Zaměření  webu

Web Web KLINGER Kempchen GmbH slouží k informování veřejnosti o produktech, službách a oblastech činnosti společnosti.

Prohlášení

Odpovědnost za obsah a programy, které jsou distribuovány na této webové stránce, a za škody způsobené nepřesnými informacemi nebo chybnými programy nejsou vyloučeny, ledaže by takové poškození bylo úmyslné nebo hrubě zanedbané ze strany KLINGER Kempchen nebo jejích zaměstnanců .Webové stránky KLINGER Kempchen obsahují odkazy na jiné webové stránky. Pro tyto odkazy platí: KLINGER Kempchen nemá žádný vliv na design a obsah odkazovaných stránek. KLINGER Kempchen se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených stran na všech webových stránkách, včetně všech podstránek KLINGER Kempchen. To platí pro všechny odkazy připojené ke KLINGER Kempchen a pro veškerý obsah stránek, na které odkazy nebo bannery vedou.

Copyright 

Všechny články, ilustrace, dokumenty a fotografie na webových stránkách www.klinger-kempchen.de jsou chráněny autorským právem a bez našeho souhlasu je nelze kopírovat, reprodukovat nebo kopírovat.  

Personalizace

Osobní a profesní jména použitá na této webové stránce se objevují v jedné formě pouze kvůli srozumitelnosti, ale samozřejmě platí stejně pro obě pohlaví.

Použité materiály a data

Stahování licencovaného materiálu a dat je zakázáno a je zakázáno jakékoli další zveřejnění, opakovaný přenos, reprodukce nebo jiné použití licencovaného materiálu.