Kontakty

Adresa

KLINGER Kempchen s. r. o.
Očihov 148
439 87 Očihov

Foto 86, zobrazit na google map

Identifikační údaje:
IČ: 61538272
DIČ: CZ61538272
Zapsáno u KS v Ústí nad Labem, spis C/7752

Vedení společnosti

Ing. Vlastislav Veselý
jednatel společnosti

Tel.: +420 415 237 970
Fax: +420 415 237 978
GSM: +420 602 159 835
E-mail: vesely@klinger-kempchen.cz

Ing. Dušan Vízner
vedoucí výroby a zástupce jednatele

Tel.: +420 415 237 977
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 724 240 156
E-mail: vizner@klinger-kempchen.cz

Obchodní oddělení

Ing. Zdeněk Ptáček
vedoucí obchodního odd.

Tel.: +420 415 237 979
Fax: +420 415 237 985
GSM: +420 602 192 386
E-mail: ptacek@klinger-kempchen.cz

Hana Veselá
obchodní referentka

Tel.: +420 415 237 980
Fax: +420 415 237 985
GSM: +420 606 606 556
E-mail: vesela@klinger-kempchen.cz

Petra Brodská
obchodní referentka

Tel.: +420 415 237 976
Fax: +420 415 237 985
GSM: +420 732 744 600
E-mail: brodska@klinger-kempchen.cz

Odd. přípravy výroby kompenzátorů

Ing. Libor Haišman
vedoucí odd. přípravy výroby kompenzátorů

Tel.: +420 415 237 974
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 724 245 476
E-mail: haisman@klinger-kempchen.cz

Lukáš Folk
technik odd. přípravy výroby kompenzátorů

Tel.: +420 415 237 984 
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 724 240 157
E-mail: folk@klinger-kempchen.cz

Odd. logistiky a nákupu

PhDr. Ing. Mgr. Václav Kadleček
vedoucí odd. logistiky a nákupu

Tel.: +420 415 237 989
Fax: +420 415 237 985
GSM: +420 721 123 229
E-mail: kadlecek@klinger-kempchen.cz

Ing. Lubor Václavek
technik odd. logistiky a nákupu

Tel.: +420 415 237 988
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 602 483 527
E-mail: vaclavek@klinger-kempchen.cz

Martin Hoffmann
technik odd. logistiky a nákupu

Tel.: +420 415 237 982
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 724 162 588
E-mail: hoffmann@klinger-kempchen.cz

Výroba

Lukáš Bela
mistr výroby

Tel.: +420 415 237 975
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 724 245 478
E-mail: bela@klinger-kempchen.cz

Pavel Hanzlíček
mistr výroby

Tel.: +420 415 237 983
Fax: +420 415 210 339
GSM: +420 606 677 155
E-mail: hanzlicek@klinger-kempchen.cz