Komínové dilatace

Zákonné požadavky a předpisy kladou zvláštní požadavky na výfukové systémy a komíny v průmyslových a elektrárenských odvětvích.

To platí zejména pro komíny za zařízeními na odsiřování spalin (REA). Takové komíny se skládají z vnějšího pláště, betonové konstrukce a vnitřní kyselinovzdorné výfukové trubky, tzv. obložení. Toto obložení se skládá z jednotlivých sekcí potrubí. Dilatační spáry mezi jednotlivými sekcemi potrubí musí být  plynotěsně a kapalinotěsně uzavřeny, aby nedošlo k poškození konstrukce. Při utěsňování těchto dilatačních spár se výborně osvědčily elastomerové kompenzátory z FKM [Obchodní názvy a registrované ochranné známky: Fluorel (3M Company), Tecnoflon (Montefluos), Viton (Du Pont)].

Foto 43,