Lens - čočková těsnění

Těsnění objektivu jsou opakovaně použitelná několikrát, protože v podstatě je těsnicího účinku dosaženo elastickou deformací povrchů.

Těsnění objektivu jsou necitlivá na přetlakování. Se zvyšujícím se zatížením se zvyšuje kontaktní plocha mezi povrchem kulové čočky a rotací kuželových přírub, takže povrchový tlak roste pouze nepřiměřeně.

Na speciálních designech vyrábíme také vlnovcové čočky, brýlové čočky a poloviční čočky.

Čočky brýlových čoček se skládají z těsnící čočky a náboje čočky, které jsou spojeny pásem. Je také běžné používat čočky jednotlivě. V tomto případě jsou výstupky vhodně přivařeny, aby byl disk čočky rozpoznatelný.

Foto 64,