Profilované kovy

Masivní kovová těsnění se používají v oblastech, kde jsou těsnění z měkkých materiálů nebo těsnění kov-plast méně vhodné z důvodu média, teploty, tlaku a / nebo přípustné rychlosti úniku. Osvědčili se jak při nízkých teplotách - 200 ° C, tak při vysokých teplotách nad 600 ° C. Používají se od relativně nízkých až po nejvyšší tlaky.

Tloušťka těsnění a těsnicí materiál jsou do značné míry závislé na přírubových plochách a podmínkách použití. Čím lepší jsou povrchy příruby v povrchové úpravě a rovinnosti, tím může být zvoleno tenčí těsnění, např. 0,5 - 1 mm jako těsnění na zvlákňovací trysky nebo 2 - 3 mm jako pevné hliníkové těsnění na tepelných výměnících.

Je třeba poznamenat, že měkké kovy (např. Hliník nebo stříbro) vyžadují pro předběžné tváření relativně nízké povrchové tlaky, zatímco tvrdší materiály, zejména oceli, vyžadují vysoké těsnicí tlaky.

Foto 61,