Ring RTJ- kroužková těsnění


Těsnění kroužkových spojů jsou vyrobena z kovových materiálů. Požadavky na přesnost tvaru a kvalitu povrchu jsou proto vysoké. Týká se to těsnění a těsnicí části příruby.

Požadovaná kvalita povrchu závisí v podstatě na tvrdosti podle  Brinella těsnicího materiálu.

Rozlišuje se mezi dvěma typy těsnění s kruhovými spoji a lze je odvodit ze dvou různých metod výpočtu:

1. RTJ těsnění s oscilačním poloměrem (obrázek 1)

2. RTJ těsnění s plochými těsnicími plochami (foto 2)

Foto 63,