Svařovaná těsnění

Tam, kde je důležité, vytvořit na jedné straně svařované těsnicí spojení kvůli nebezpečí uniku média , ale na druhé straně je třeba zachovat pevnost spojení, doporučujeme použít svařovací těsnění.

Jako podmíněně uvolnitelná jsou proto tato těsnění nazývána, protože kromě uvolnění přírubových šroubů je nutná separace těsnicího svaru.

Svařená těsnění jsou obvykle vyrobena ze stejného nebo souvisejícího materiálu, jako jsou trubky nebo příruby, a používají se pouze ve dvojicích.

Výběr různých profilů vyplývá z podmínek použití svařovacího těsnění. Přehled ukazuje typické rysy profilů A21 až A25. Pojem "upevňovací šev" označuje připojení svařovací poloviny k přírubě. „Připevňovací šev“ může být uvnitř nebo vně. „Těsnicí šev“ je vždy svařování obou svařovacích prstenů dohromady

Foto 66,