Ploché těsnění

TOP FLAT Gasket (TFG)


Nová generace těsnění

Požadavky VDI 2290 kladou nové požadavky na celý těsnící systém. Pro požadavek na únik <1 · 10-2 mg / sm jsme vyvinuli těsnění. Těsnění, které za požadovaných podmínek dosahuje požadované třídy těsnosti.

Bylo důležité, aby nebyla překročena obvyklá tloušťka 2 mm, takže u nového typu těsnění není nutné provádět nákladné úpravy vzdáleností přírub.

Foto 49,