Foto 73, Ochranné těsnící pásky

Splash ochranná pásma 


V mnoha průmyslových odvětvích jsou nebezpečná, horká nebo tlaková média přepravována potrubím. Tam, kde jsou tyto potrubí propojeny šroubovými přírubovými spoji, existuje nebezpečí, že nebezpečné médium unikne v ostrém proudu v případě úniku a vede k nehodám.

Mohou to být kyseliny nebo zásady, vysokotlaká pára nebo přehřátá voda, vysokotlaký hydraulický olej nebo tepelný olej, stlačený vzduch nebo tlaková voda, abychom jmenovali nejdůležitější zdroje nebezpečí.

Struktura a způsob působení
Profil ochrany proti stříkající vodě BWQ je vyroben z proužku z nerezové oceli tloušťky 0,2 mm. Jsou vlnité napříč k podélnému směru. Používá se na přírubové spojení vytvořené zvlněním pásů na vnější straně mnoha malých otvorů.

Únik nebezpečných médií proto nemůže nikdy zasáhnout osobu před přírubou přímým paprskem. Spíše bude proud kyseliny nebo alkálie nebo proud vody působit na vnitřek ochranné pásky proti stříkající vodě a poté uvolněně odtéká otvorem.