Systém KHS/KNS

Dvojitý těsnící systém  KHS / KNS se středním sáním

V provozu jsou kladeny stále vyšší nároky na bezpečnost a spolehlivost. To platí zejména pro šroubové přírubové spoje na zařízeních, armaturách a potrubí. Po celá léta se proto používá v jaderné technologii nebo v určitých oblastech chemického průmyslu těsnících systémů se Zwischenabsaugung. Nejjednodušším příkladem jsou dva soustředně uspořádané O-kroužky v drážkách.

Tyto nebo podobné konstrukce jsou snadné, pokud jsou komponenty, které mají být utěsněny, rozměrově stabilní a udržují si vzájemnou vzájemnou polohu. Útočné síly šroubů, vnitřní tlaková síla, teplota nebo dokonce vnější síly a momenty způsobují, že obě příruby si navzájem svírají určitý úhel, takže lze očekávat větší deformaci v oblasti těsnění.

Při použití jediného těsnění to již vede ke značným obtížím, pokud těsnění není schopno bezpečně utěsnit příruby šikmo. Mnohem obtížnější je problém se dvěma soustředně uspořádanými těsněními.

Pokud jsou obě těsnění umístěna v hlavním tělese nebo obě v silovém bočníku, vyžaduje podle ramen páky těsnění v každém případě mnohem větší těsnost než druhá těsnění.
V mnoha případech bylo zjištěno, že součásti nejsou tak rozměrově stabilní, že se lze vyhnout netěsnostem při použití velkých sil.

Foto 72,