Delta těsnění vík


Díky svému geometrickému tvaru kladou těsnění delta vysoké nároky na přesnost těsnicích drážek. Vzhledem k výrobnímu procesu a výsledné přesnosti lze použít delta těsnění pro vysokotlaké autoklávy a vysokotlaká připojení pouze do max. 2000 mm, přičemž většina byla menší než 1000 mm. Následující obrázek ukazuje aplikaci jako těsnění víka.

Klínový profil má za následek vynikající počáteční těsnost částečně díky plastické deformaci protilehlých špiček těsnění, když je aplikována síla předpětí šroubu. K radiálně samovolnému utěsnění dochází díky vysokému vnitřnímu tlaku pružnou expanzí těsnění.

Foto 71,