Kuželová těsnění

Dvojité kuželové těsnění

Těsnění s dvěma kužely jsou radiálně stlačena silou předpětí šroubu jako prstencová pružina. Obvykle je  dostatečné k dosažení požadované počáteční těsnosti.

Aby těsnění nebylo přetíženo mezi víkem a těsněním, byla povolena pouze omezená vůle. Těsnění proto bude zpočátku spočívat na vnitřní straně víka . Po aplikaci stlačením elasticky expanduje při dostatečně vysokém vnitřním tlaku, takže spolehlivě utěsňuje konstrukčně  za všech provozních podmínek.

Princip designu ukazuje obrázek.

Rozměry dvojitých kuželových těsnění nejsou standardizovány. V současné době jsou k dispozici těsnicí kroužky až do Ø 3200 mm. Těsnicí plochy jsou kuželové plochy s úhlem sklonu a. Úhel sklonu α = 30 ° je běžný, ale ne vždy vhodný.

Foto 70,