Ucpávková těsnění

Zavírání víka - ucpávky

 
Těsnicí krycí těsnění se používá jako těsnící těsnění, tj. Požadovaná těsnicí síla není aplikována šrouby, ale vnitřním tlakem. Díky tomu lze vybrat šrouby s menším průřezem. Celé spojení se stává kompaktnějším. Následující obrázek ilustruje princip designu.

Při vysokých tlacích nebo přepracovaných čepičkách by měly být zajištěny čepičky tak, aby se grafit nevytlačoval do mezery mezi pouzdrem a čepičkou. Lisované uzávěry se skládají z 0,45 mm tlustého plechu z nerezové oceli. Při velmi vysokých tlacích jsou převrácené čepice běžné.

Foto 69,