Typy ucpávek


Velikost mezery mezi vřetenem, brýlemi a pouzdrem

Pokud je (vnější) průměr vřetena s d1 a vnitřní průměr ucpávky nebo základního kroužku s d2, pak platí pro střední radiální mezeru mezi vřetenem a skly nebo základním kroužkem t = (d2 - d1) / 2. V případě excentrické polohy vřetena nebo tyče se může mezera na jedné straně zdvojnásobit na 2t = d2 - d1.

Tabulka uvádí referenční hodnoty pro maximální přípustnou velikost mezery t v závislosti na balicím materiálu.

Vliv provozního tlaku, který má být utěsněn, byl zohledněn, pokud se pro vyšší tlaky obvykle používají menší průřezy těsnění.

Tolerance a povaha povrchu

Pro tyč nebo vřeteno platí rozměrová řada h9. Drsnost povrchu by měla být
Rz ≤ 2,5 μm nebo Ra ≤ 0,6 μm.
Rozsah tolerance D10 se osvědčil pro prostor

Foto 38,