Profil firmy

Od založení  v roce 1889 dosáhla společnost prostřednictvím vývoje těsnění, ucpávek a kompenzátorů významného pokroku v oblasti těsnící techniky. V této tradici pokračujeme i dnes. Díky existujícímu technickému know-how můžeme našim zákazníkům nabídnout nejen standardní řešení, ale také individuální a systémová řešení. Naši zákazníci z této přidané hodnoty denně profitují.

Kvalita výrobků začíná výběrem materiálů. Používáme pouze osvědčené materiály, které jsou navíc podrobeny průběžné kontrole kvality v moderní chemické a fyzikální laboratoři.

Na požádání poskytujeme my a naši distributoři širokou škálu standardizovaných i nestandardních rozměrů široké škály produktů. Naše sklady zahrnují více než 17 000 různých položek.

Nejmodernější stroje a zařízení zaručují, že výrobky jsou vyráběny ve stálé kvalitě a ekonomicky v krátkém čase.

Kompetence v technologii statického těsnění

Desetiletí úzkého kontaktu našich obchodních partnerů a obchodních zástupců se zákazníky KLINGER Kempchen  znamená, že jsme schopni významně přispět k řešení celé řady problémů.

Výjimečným rysem našich služeb je kompetence v oblasti technologie statického těsnění, zejména pokud jde o těsnění používaná při vysokých tlacích a dokonce i v kritických médiích.

Historie firmy

Historie firmy se začala odvíjet od roku 1889, kdy ve věku 23 let založil Heinrich Kempchen ve městě Oberhausen v Severním Porýní-Vestfálsku společnost se záměrem zásobovat rozvíjející se hutě a důlní podniky spotřebním materiálem. Dodával například kožené zástěry pro horníky, řemeny pro hnací hřídele parních strojů. Mezi řadou dalších výrobků byl ale i jeden produkt, který je se jménem Kempchen spojen i v současnosti. Tímto produktem je těsnění.

S rozvojem Porúří se rozrůstal také podnik pana Kempchena, takže v roce 1916 měl již více než 400 zaměstnanců. Podniku se však nevyhnuly ani určité nezdary. V roce 1927 zničil obrovský požár téměř celé zařízení továrny. Světová hospodářská krize v r. 1933 přinesla další problémy. Přesto již v roce 1939 dosáhl podnik opět svého dřívějšího obratu. Za druhé světové války byl podnik kompletně zničen, takže musel být po konci války postaven od základů. Firma poté plynule expandovala a ke konci 80 let se rozrostla o několik poboček v Evropě.

V květnu 1998 byla založena v ČR firma Kempchen s.r.o. jako samostatná výrobní jednotka. Společnost začínala s výrobou tkaninových kompenzátorů, spirálových a plochých těsnění.

V roce 2004 se stala firma Kempchen členem skupiny KLINGER.

Od 1.6.2019 dostala společnost nové jméno KLINGER Kempchen s.r.o.